DocuPrint M115z
Code : 27-10-60-002

Price : 4,590 บาท


Keyword : DocuPrint M115z


 • ความละเอียดงานพิมพ์สูงสุด 2400 × 600 dpi
 • ความเร็วการพิมพ์ ขาวดำ 20แผ่น/นาที
 • ความเร็วการถ่ายเอกสาร ขาวดำ 20 สำเนา/นาที
 • ความละเอียดการสแกนสูงสุด 19200 × 19200 dpi
 • ความเร็วแฟกซ์ 14.4 kbps (6 วินาที/แผ่น)
 • หน่วยความจำ 32 MB

คุณสมบัติเครื่องพิมพ์

 • ชนิดเครื่องพิมพ์ : เลเซอร์ (ขาวดำ)
 • ตลับหมึก : CT202137,CT351002
 • การเชื่อมต่อมาตรฐาน : Hi-Speed USB 2.0
 • การเชื่อมต่อเน็ตเวิร์ค : Wireless IEEE 802.11b/g/n
 • หน่วยความจำ : 32 MB
 • ระบบรองรับ : Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1 / Mac OS X 10.7.x, 10.8.x, 10.9x

 

การพิมพ์

 • ความละเอียดการพิมพ์ : 2400 × 600 dpi
 • ความเร็วการพิมพ์ ขาวดำ : 20 แผ่น/นาที
 • ระบบพิมพ์สองหน้า : Manual

 

การถ่ายเอกสาร

 • ความละเอียดการถ่ายเอกสาร : 600 × 600dpi
 • ความเร็วการถ่ายเอกสาร ขาวดำ : 20 สำเนา/นาที
 • การย่อ/ขยาย : 25 – 400% (เพิ่มทีละ 1%)
 • การถ่ายเอกสารหลายชุด หรือ ถ่ายเอกสารสูงสุด : 1-99 สำเนา

 

การสแกน

 • เซนเซอร์ : Colour CIS
 • ความละเอียดการสแกน : 19200 × 19200 dpi

 

แฟกซ์

 • ความเร็วแฟกซ์ : 14.4 kbps (6 วินาที/แผ่น)
 • PC FAX : รับ (เฉพาะ Windows)

 

การจัดการกระดาษ

 • ถาดป้อนกระดาษ : 150 แผ่น
 • ช่องจ่ายกระดาษ : 50 แผ่น
 • ถาดป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) : 10 แผ่น
 • ขนาดกระดาษที่รองรับ : A4 SEF, Letter SEF, Folio (8.5” x 13”) SEF, Legal SEF, a5 SEF/LEF, B5 LEF, Executive LEF Width: 148 to 215.9mm

 

ขนาดและน้ำหนัก

 • ขนาดสินค้า (กว้าง x ยาว x สูง) : 38.5 × 23.8 × 25.5 ซม.
 • น้ำหนักสินค้า : 7.4 กก.
 • จำนวน : 1 เครื่อง

 

การรับประกัน

 • สินค้ารับประกัน 1 ปี

จัดส่งฟรีในเขตจังหวัดภูเก็ต