ข่าวสารและสัมมนา
กำหนดการจัดการ เทคโนโลยีสำหรับสื่อการเรียนการสอน
- แอปเปิ้ลกับการศึกษา
- เทคโนโลยีกับทักษะความคิดสร้างสรรค์
- จำลองห้องเรียนเสมือนบูรณาการเทคโนโลยี
- การบริหารหารจัดการสื่อการเรียนการสอน
- ชมจอภาพอัจฉริยะ
Post Date: 2019-03-08
Read more >
รูปสัมมนา The Barrel 23-11-61
รูปสัมมนา The Barrel 23-11-61
Post Date: 2018-11-29
Read more >
รูปสัมมนาBlue Elephant 25-10-60
รูปสัมมนาBlue Elephant 25-10-60
Post Date: 2018-11-27
Read more >
รูปงานสัมมนาDell 27-03-61
รูปงานสัมมนาDell 27-03-61
Post Date: 2018-04-02
Read more >