Products

ResetSearch Results : 9
QNAP TS-832PX-4G 8 Bay NAS AL-324 1.7GHz 4GB RAM (QNP-TS-832PX-4G)

Code : QNP-TS-832PX-4G

31,700฿

จัดส่งฟรีทั่วประเทศ/ส่งตรงจาก กทม.

Sanology RS820RP+ NAS RackStation Cloud Storage 4-Bay CPU 4 Core 2.1 GHz (SNG-RS820RPPLUS)

Code : SNG-RS820RPPLUS

46,000฿

จัดส่งฟรีทั่วประเทศ/ส่งตรงจาก กทม.

Qnap TS-673A-8G 6-bay NAS, AMD Ryzen V1000 series V1500B (QNP-TS-673A-8G)

Code : QNP-TS-673A-8G

39,000฿

จัดส่งฟรีทั่วประเทศ/ส่งตรงจาก กทม.

Qnap TS-473A-8G 4-bay NAS, AMD Ryzen V1000 series V1500B (QNP-TS-473A-8G)

Code : QNP-TS-473A-8G

30,990฿

จัดส่งฟรีทั่วประเทศ/ส่งตรงจาก กทม.

Qnap TS-431P3-4G Quad-core 1.7GHz NAS (QNP-TS-431P3-4G)

Code : QNP-TS-431P3-4G

18,000฿

จัดส่งฟรีทั่วประเทศ/ส่งตรงจาก กทม.

QNAP TS-451D2-4G 4-BAY Dual-Core 2.0GHz (QNP-TS-451D2-4G)

Code : QNP-TS-451D2-4G

16,900฿

จัดส่งฟรีทั่วประเทศ/ส่งตรงจาก กทม.

QNAP TS-453D-4G 4-BAY Intel® J4125 quad-core 2.0 GHz (QNP-TS-453D-4G)

Code : QNP-TS-453D-4G

19,700฿

จัดส่งฟรีทั่วประเทศ/ส่งตรงจาก กทม.

QNAP TS-431X3-4G 4-BAY AL-314 4-core 1.7GHz (QNP-TS-431X3-4G)

Code : QNP-TS-431X3-4G

19,900฿

จัดส่งฟรีทั่วประเทศ/ส่งตรงจาก กทม.

QNAP TS-230 2-BAY ARM Quad-cord 1.4GHz (QNP-TS-230)

Code : QNP-TS-230

6,389฿

จัดส่งฟรีทั่วประเทศ/ส่งตรงจาก กทม.