UPS Leonics WISE3000F2 3000VA/3000W
Code : WISE3000F2

Price : 15,500 บาท


Keyword : WISE3000F2


Wise 3000F2 (3000VA/3000W) เป็นเครื่องปรับรักษาระดับแรงดัน
และปรับคุณภาพไฟฟ้าซึ่งสามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่น
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์, PABX, เครื่องมือแพทย์ เป็นต้น
รับประกัน 2 ปี

จัดส่งฟรีในเขตจังหวัดภูเก็ต