UPS Leonics WISE500 500VA/500W
Code : WISE500

Price : 3,600 บาท


Keyword : WISE500


Leonics wise 500 (500VA / 500W)
เป็นเครื่องปรับรักษาระดับแรงดัน และปรับคุณภาพไฟฟ้าซึ่งสามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่น ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์, PABX, เครื่องมือแพทย์ เป็นต้น
รับประกัน 2 ปี

จัดส่งฟรีในเขตจังหวัดภูเก็ต