UPS Ablerex GR1000 1000VA/630W
Code : Ablerex-GR1000

Price : 3,800 บาท


Keyword : Ablerex-GR1000


อัตรากำลังไฟฟ้า 1000VA/630W
เทคโนโลยีการทำงาน Line Interactive
รองรับการต่อโหลด (Power Rating) 1000 VA
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า 160-290 VAC
ความถี่ไฟฟ้าขาเข้า 45-65 Hz (Auto-Sensing)
แรงดันไฟฟ้าขาออก 220 VAC±10% Simulate Sine Wave
ความถี่ไฟฟ้าขาออ

จัดส่งฟรีในเขตจังหวัดภูเก็ต