PRINTER EPSON TM-U220A-675 SERIAL PORT
Code : 09-EP-T-U220S

Price : 11,235 บาท


ระบบการพิมพ์ THERMAL PRINTER แบบเข็มกระแทก
เพื่อทุกธุรกิจ ทุกธุรกิจเลือกใช้ทนทาน คุ้มค่า
ฟังชั่นการพิมพ์ พิมพ์ใบเสร็จพร้อมสำเนา
สำเนา 1 ต้นฉบับ + 1 สำเนา
การตัดกระดาษอัตโนมัติ ตัดกระดาษอัตโนมัติ
ความเร็วในการ

จัดส่งฟรีในเขตจังหวัดภูเก็ต