BROTHER DRUM DR-340CL
Code : 03-TN-B-340D

Price : 4,290 บาท


Keyword : DR-340CL


ตลับลูกดรัม
สำหรับเครื่องโทรสาร เครื่องมัลติฟังก์ชั่น และเครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์
ใช้กับพริ้นเตอร์ บราเดอร์ HL-4150CDN/4570CDW, MFC-9970CDW
ปริมาณการพิมพ์ 5% บนกระดาษขนาด A4 พริ้นเอกสารได้ 25,000 หน้า

จัดส่งฟรีในเขตจังหวัดภูเก็ต