TN HP (278AC)#CE278AC BLACK P1566/P1606
Code : 03-TN-H-278AC

Price : 2,662 บาท


ตลับผงหมึกพิมพ์สีดำเพื่องานพิมพ์คุณภาพสูง
คมเข้ม ชัดเจน ตรงใจ
จำนวนแผ่นที่พิมพ์ได้ 1,500 แผ่น

จัดส่งฟรีในเขตจังหวัดภูเก็ต