Samsung ProXpress SL-C3010ND
Code : SL-C3010ND

Price : 22,460 บาท


Keyword : SL-C3010ND


พิมพ์ขาว-ดำ 24 แผ่น/นาที , พิมพ์สี 24 แผ่น แผ่น/นาที , ความละเอียด 9,600 X 600 dpi

หน่วยความจำ 256 MB , ถาดบรรจุกระดาษ 250 แผ่น , รองรับการใช้งานผ่าน Wi-Fi, Mobile Print ,

พิมพ์เอกสาร 2 หน้าอัตโนมัติ

ความเร็วในการพิมพ์ ขาวดำ  30 แผ่น/นาที , สี 30 แผ่น/นาที 

ความละเอียด 9600x600 dpi

หน่วยความจำ  256 MB

ถาดบรรจุกระดาษ 250 แผ่น

รองรับการใช้งาน Network 

พิมพ์เอกสาร 2 หน้า อัตโนมัติ 

จัดส่งฟรีในเขตจังหวัดภูเก็ต