Epson Aculaser AL-M1400/MX14/MX14NF Black High
Code : C13S050650

Price : 2,100 บาท


Keyword : C13S050650


ตลับหมึกเลเซอร์ C13S050650 (High Cap)

พิมพ์ได้ 2,200แผ่น พิมพ์ที่กระดาษA4 พิ้นที่พิมพ์5% ตามมาตราฐาน ISO IEC 19752

สีดำ

จัดส่งฟรีในเขตจังหวัดภูเก็ต