กระดาษต่อเนื่องปรุกลาง 9.5 X 5.5 2P (2000page)
Code : 01SFTS-M9.5A2

Price : 561 บาท


Free delivery in Phuket area