กระดาษต่อเนื่องปรุกลาง 9.0 X 5.5 2P (2000page)
Code : 01SFTS-M9.0A2

Price : 546 บาท
จัดส่งฟรีในเขตจังหวัดภูเก็ต