BROTHER PR670E
Code : PR670E

Price : 350,000 บาท


Keyword : PR670E


- จักรปักหัวเดียว 6 เข็ม
- มีพื้นที่ในการปักขนาด 300 x 200 มม.
- หน้าจอ IPS แบบ LCD ระบบสัมผัส ขนาด 10.1 นิ้ว ความละเอียดสูง
- มีแบบอักษรภาษาอังกฤษในตัวเครื่อง 37 แบบ
- มี LED pointer กำหนดตำแหน่งในการปัก
- รูปแบบ Designs ลายปักในตัวเครื่อง 640 รูปแบบ
- ความเร็ว 1,000 ฝีเข็มต่อนาที
- มีฟังก์ชั่นกำหนดความเร็วแต่ละเข็มให้เหมาะกับด้ายชนิดพิเศษ
- มีวีดีโอแนะนำการใช้งานและคู่มือช่วยเหลือในตัวเครื่อง
- มีไฟ LED ส่องสว่างพื้นที่ในการปัก
- มีสะดึงพร้อมปักมาให้ 4 ขนาด
- มีช่องเสียบ พอร์ต USB

จัดส่งฟรีในเขตจังหวัดภูเก็ต