BROTHER PT-E300VP
Code : 11

Price : 5,990 บาท


Keyword : PT-E300VP


เครื่องพิมพ์ฉลากแบบพกพา

- พิมพ์เร็ว 20 mm/sec ความละเอียด 180 dpi พิมพ์ได้ 2 ภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมจอ LCD ขนาดใหญ่
- มีรูปแบบฉลากทางด้าน วิศวกรรม อุตสาหกรรม งานอิเลคทรอนิกส์และบาร์โค้ด 9 แบบให้เลือกใช้
- มีสัญลักษณ์ทางไฟฟ้า
- เทป TZE มีให้เลือกหลากสีและขนาดตั้งแต่ 3.5-18 mm รวมถึงเทป HSE เทปสำหรับท่อหด (Heat Shrink Tube)
- เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรม ช่างไฟฟ้าช่างซ่อม

จัดส่งฟรีในเขตจังหวัดภูเก็ต