BROTHER PT-P300BT
Code : . . .

Price : 1,990 บาท


Keyword : PT-P300BT


เครื่องพิมพ์ฉลาก แบบพกพาออกแบบผ่านสมาร์ทโฟน

- ความเร็วในการพิมพ์ 20 mm/sec ความละเอียด 180 dpi พิมพ์ได้ 2 ภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- ตัดฉลากแบบ Manual
- รองรับเทป TZE หน้ากว้างขนาด 3.5, 6, 9, 12 มิลลิเมตร
- ออกแบบฉลากผ่าน Application P-Touch Design & print บน Smartphone ทั้ง Android และ IOS
- เชื่อมต่อ Smartphone ผ่าน Bluetooth
- น้ำหนัก 0.38 กิโลกรัม

จัดส่งฟรีในเขตจังหวัดภูเก็ต