BROTHER MFC-L2715DW
Code : 17-BT-L2715DW

Price : 14,990 บาท


Keyword : MFC-L2715DW


- หน่วยความจำ 128 MB
- ป้อนกระดาษอัตโนมัติได้ถึง 50 แผ่น
- พิมพ์เอกสาร 2 หน้าอัตโนมัติ
- Wireless 802.11 b/g/n and Network built-in

Print : ความเร็วในการพิมพ์ 34 แผ่น/นาที ความละเอียด 1,200x1,2000 dpi ระยะเวลาในการพิมพ์แผ่นแรกน้อยกว่า 8.5 วินาที สามารถพิมพ์เอกสาร 2 หน้าอัตโนมัติ
Copy : ถ่ายเอกสาร 34 แผ่น/นาที
Scan : สแกนด้วยความละเอียด 19,200x19,200 dpi
Fax : รับส่งแฟกซ์ด้วยความเร็ว 33.6K bps/3 วินาทีต่อแผ่น

จัดส่งฟรีในเขตจังหวัดภูเก็ต