Samsung MLT-D103S
Code : MLT-D103S

Price : 2,626 บาท


Keyword : MLT-D103S


รุ่นเครื่อง Printer
Samsung ML-2950

Samsung ML-2955ND

Samsung SCX-4728

Samsung SCX-4729FD

Samsung ML-2951D

Samsung ML-2951ND

Samsung ML-2956D

ปริมาณการพิมพ์ 5% บนกระดาษขนาด A4
ตลับหมึก Samsung MLT-D103S พิมพ์เอกสารได้ 1,500 หน้า/

จัดส่งฟรีในเขตจังหวัดภูเก็ต