UPS Leonics WISE-5000 5000VA/5000W
Code : WISE-5000

Price : 21,000 บาท


Keyword : WISE-5000


Wise 5000 ( 5000VA/5000W ) เป็นเครื่องปรับรักษาระดับแรงดัน
และปรับคุณภาพไฟฟ้าซึ่งสามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่น
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์, PABX, เครื่องมือแพทย์ เป็นต้น
รับประกัน 2 ปี

จัดส่งฟรีในเขตจังหวัดภูเก็ต