UPS Leonics WISE1000
Code : WISE 1000

Price : 6,000 บาท


Keyword : WISE1000


Wise 1000 (1000VA/1000W) เป็นเครื่องปรับรักษาระดับแรงดัน
และปรับคุณภาพไฟฟ้าซึ่งสามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่น
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์, PABX, เครื่องมือแพทย์ เป็นต้น
รับประกัน 2 ปี

จัดส่งฟรีในเขตจังหวัดภูเก็ต