UPS LEONICS USV-1500 1500VA/900W
Code : USV 1500

Price : 12,600 บาท


Keyword : USV 1500


รองรับกำลังไฟฟ้า 1500VA/900W
หน้าจอแสดงผลสมบูรณ์แบบครบถ้วน และใช้งานง่าย
ป้องกันปัญหาทางไฟฟ้าได้ทุกรูปแบบ เช่น ไฟฟ้าดับ, ไฟตก, ไฟเกิน, ไฟกระชากแรงดันสูงชั่วขณะ, ไฟฟ้าลัดวงจร, การใช้ไฟฟ้าเกินกำลัง เป็นต้น
Easy-Mon X ซอฟต์แวร์อัจฉริยะตรวจสอบและควบคุมการทำ

จัดส่งฟรีในเขตจังหวัดภูเก็ต