UPS LEONICS USV-1000 1000VA/600W
Code : USV 1000

Price : 9,000 บาท


Keyword : USV 1000


ครื่องสำรองไฟฟ้าระบบ Line Interactive Pure Sine Wave UPS
- ควบคุมการทำงานด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์
- ขนาด 1000VA / 600W
- เหมาะสำหรับต่อใช้งานกับคอมพิวเตอร์ จอ 17" 1-3 ชุด และ Printer , ระบบงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเซิร์ฟเวอร์
- แรงดันไฟฟ้าขาเข้

จัดส่งฟรีในเขตจังหวัดภูเก็ต