UPS Ablerex-MSII-8000 8000VA/5600W
Code : Ablerex-MSII-8000

Price : 0 บาท
อัตรากำลังไฟฟ้า :8000VA/5600W
เทคโนโลยีการทำงาน : On-Line Double Conversion
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า : 160-280 VAC
ความถี่ไฟฟ้าขาเข้า : 50/60 Hz ±10%(Automatic Seletion)
แรงดันไฟฟ้าขาออก : 220 VAC±2% Sine Wave
ความถี่ไฟฟ้าขาออก : 50/60 Hz ±0.2%(Automatic Sel

จัดส่งฟรีในเขตจังหวัดภูเก็ต