UPS Ablerex GR2000 2000VA/1200W
Code : Ablerex GR200

Price : 9,000 บาท


Keyword : Ablerex GR200


อัตรากำลังไฟฟ้า 2000VA/1200W
เทคโนโลยีการทำงาน
Line Interactive รองรับการต่อโหลด (Power Rating)
2000 VA แรงดันไฟฟ้าขาเข้า
160-290 VAC
ความถี่ไฟฟ้าขาเข้า 45-65 Hz (Auto-Sensing)
แรงดันไฟฟ้าขาออก
220 VAC±10% Simulated Sine Wave
ความถี่ไฟฟ้าขาอ

จัดส่งฟรีในเขตจังหวัดภูเก็ต