UPS Ablerex GR1200
Code : Ablerex GR1200

Price : 4,500 บาท


Keyword : Ablerex GR1200


อัตรากำลังไฟฟ้า 1200VA/750W
เทคโนโลยีการทำงาน Line Interactive
รองรับการต่อโหลด (Power Rating) 1200 VA
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า 160-290 VAC
ความถี่ไฟฟ้าขาเข้า 45-65 Hz (Auto-Sensing)
แรงดันไฟฟ้าขาออก 220 VAC±10% Simulated Sine Wave
ความถี่ไฟฟ้าขาออก

จัดส่งฟรีในเขตจังหวัดภูเก็ต