UPS Ablerex GR800
Code : Ablerex GR800

Price : 0 บาท


Keyword : Ablerex GR800


อัตรากำลังไฟฟ้า 800VA/480W
เทคโนโลยีการทำงาน Line Interactive
รองรับการต่อโหลด (Power Rating) 800 VA
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า 160-290 VAC
ความถี่ไฟฟ้าขาเข้า 45-65 Hz (Auto-Sensing)
แรงดันไฟฟ้าขาออก 220 VAC±10% Simulate Sine Wave
ความถี่ไฟฟ้าขาออก 50/

จัดส่งฟรีในเขตจังหวัดภูเก็ต