PRINTER EPSON TM-T88V-184 (USB+Ethernet)
Code : 09-EP-T-T88VL

Price : 12,500 บาท


ระบบการพิมพ์ THERMAL PRINTER ระบบการพิมพ์แบบใช้ความร้อน
เพื่อทุกธุรกิจ ตอบสนองทุกธุรกิจด้วยความเร็วพร้อมพอร์ต USB
ฟังชั่นการพิมพ์ พิมพ์ใบเสร็จ
สำเนา ไม่รองรับการพิมพ์สำเนา
การตัดกระดาษอัตโนมัติ ตัดกระดาษอัตโนมัติ
ความเร็วในการพิมพ์

จัดส่งฟรีในเขตจังหวัดภูเก็ต