TN XEROX #CT350671(4K) C FOR C2200 ,C3300
Code : 03-TN-XE-29C

Price : 5,511 บาท


ปริมาณการพิมพ์ 5% ลงบนกระดาษขนาด A4

ปริมาณการพิมพ์ Fuji Xerox CT350671 C สีฟ้า พิมพ์ได้ 4,000 หน้า/ แผ่น

จัดส่งฟรีในเขตจังหวัดภูเก็ต