TN XEROX #CT350673(4K) Y FOR C2200,C3300
Code : 03-TN-XE-29Y

Price : 5,511 บาท


ปริมาณการพิมพ์ 5% ลงบนกระดาษขนาด A4

ปริมาณการพิมพ์ Fuji Xerox CT350673 Y สีเหลือง พิมพ์ได้ 4,000 หน้า/ แผ่น

จัดส่งฟรีในเขตจังหวัดภูเก็ต