BROTHER DRUM DR-3000
Code : DR-3000

Price : 5,490 บาท


Keyword : DR-3000


ตลับลูกดรัม
สำหรับเครื่องโทรสาร เครื่องมัลติฟังก์ชั่น และเครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์
ใช้กับพริ้นเตอร์ บราเดอร์ HL-5140/5150D/5170DN, DCP-8045D, MFC-8440/8840D
ปริมาณการพิมพ์ 5% บนกระดาษขนาด A4 พริ้นเอกสารได้ 20,000 หน้า

จัดส่งฟรีในเขตจังหวัดภูเก็ต