BROTHER DRUM DR-2125
Code : DR-2125

Price : 3,290 บาท


Keyword : DR-2125


ตลับลูกดรัม
สำหรับเครื่องโทรสาร เครื่องมัลติฟังก์ชั่นและเครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์
ใช้กับพริ้นเตอร์ บราเดอร์ HL-2140/2150N/2170W, DCP-7030/7040, MFC-7340/7450/7840N
ปริมาณการพิมพ์ 5% บนกระดาษขนาด A4 พริ้นเอกสารได้ 12,000 หน้า

จัดส่งฟรีในเขตจังหวัดภูเก็ต