BROTHER DRUM DR-2025
Code : DR-2025

Price : 3,290 บาท


Keyword : DR-2025


ตลับลูกดรัม
สำหรับเครื่องโทรสาร เครื่องมัลติฟังก์ชั่นและเครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์
ใช้กับพริ้นเตอร์ บราเดอร์ HL-2040/2070N, DCP-7010, MFC-7220/7420/7820N, FAX-2820/2920
ปริมาณการพิมพ์ 5% บนกระดาษขนาด A4 พริ้นเอกสารได้ 12,000 หน้า

จัดส่งฟรีในเขตจังหวัดภูเก็ต