Drum Kit (64)#Q3964A 2550L,2820 (5,000page)
Code : 03-TN-H-64D

Price : 5,700 บาท


ตลับหมึก โทนเนอร์สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ของเอชพีของแท้
ใช้ได้กับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำรุ่น : HP LaserJet P4014, P4015, P4515
สามารถพิมพ์เอกสารได้ประมาณ : 10,000 แผ่น

จัดส่งฟรีในเขตจังหวัดภูเก็ต