epson surecolor b series
Code : epson surecolor b se

Price : 0 บาท


ความละเอียดในการพิมพ์ 1440X720

จำนวนสีพิมพ์ 4 สี

รองรับกระดาษ ม้วน

จัดส่งฟรีในเขตจังหวัดภูเก็ต