เครื่องเช่า Epson WorkForce Pro WF-C869R
Code : เครื่องเช่า WF-C869R

Price : Call

Promotion : 5,350 บาท (เฉพาะสมาชิก/Member Only)


Keyword : WF-C869R


เงื่อนไขการทาสัญญเช่าเครื่อง
สามารถใช้งานขาวดาได้ฟรี 1,000 แผ่นต่อเดือน
-ส่วนเกินขาวดาคิดค่าบริการแผ่นละ 0.30 บาท
หมึกสีลูกค้าซื้อเปลี่ยนในราคา
*ราคาหมึกสี ตลับละ 6,300 บาท
*ทาสัญญาระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี
*กรณีซ่อมไม่มีค่าใช้จ่าย
*ลุกค้าใหม่ถ้าต้องกา

Epson WorkForce Pro WF-C869R Review
ฟังก์ชั่นการทางาน Print/Scan/Copy/Fax
เอกสารแบบร่างสูงสุด A4 ประมาณ 35 หน้าต่อนาที (ขาวดา/สี)ความเร็วการพิมพ์ A4 หน้าเดียว 24 รูปภาพต่อนาที (ขาวดา/สี)ความเร็วการพิมพ์ A4 สองหน้า 16 รูปภาพต่อนาที (ขาวดา/สี)A3 หน้าเดียว 13 รูปภาพต่อนาที (ขาวดา/สี)A3 สองหน้า 11 รูปภาพต่อนาที (ขาวดา/สี)ความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรก 6 วินาที (ขาวดา/สี)
ประหยัดพลังงาน
ด้วยเทคโนโลยีหัวพิมพ์ของพรินเตอร์เอปสันไม่ใช้ความร้อนใน
ขั้นตอนการพิมพ์ จึงทาให้ใช้พลังงานน้อยกว่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์
ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถประหยัดต้นทุนได้มากกว่า
ถาดป้อนกระดาษด้านหลังความจุ 85 แผ่น
ถาดป้อนกระดาษอัตโนมัติ 50 แผ่น สาหรับสแกน
จอ LCD สีขนาด 5 นิ้ว
พิมพ์งานสองหน้าด้วยความเร็วสูงหมึกพิมพ์แห้งไว
เงื่อนไขการทาสัญญเช่าเครื่อง
สามารถใช้งานขาวดาได้ฟรี 1,000 แผ่นต่อเดือน
-ส่

จัดส่งฟรีในเขตจังหวัดภูเก็ต