เครื่องเช่า BROTHER MFG-9140CDN
Code : เครื่องเช่า BROTHER

Price : Call

Promotion : 12,649 บาท (เฉพาะสมาชิก/Member Only)
สั่งซื้อ Drum 1 Set ส่งเครื่องพร้อมหมึก 1 ชุด
ส่งสินค้าพร้อมเครื่องพิมพ์ 1 ชุด
เครื่องเสีย ดูแลฟรีไม่มีคชจ. มีเครื่องสแตนบายให้ใช้ระหว่างรอซ่อม

BROTHER MFG-9140CDN
Print : ความเร็วในการพิมพ์ขาว-ดา/สี 22 แผ่น/นาที(A4)
Fax : รับส่งแฟกซ์ความเร็ว 33.6K

จัดส่งฟรีในเขตจังหวัดภูเก็ต