เครื่องเช่า BROTHER HL-6400
Code : เครื่องเช่า BT HL-64

Price : Call

Promotion : 9,095 บาท (เฉพาะสมาชิก/Member Only)
สั่งซื้อ Drum 1 set ส่งเครื่องพร้อมหมีก 1 ชุด
***หากหมึกหมด ซื้อครั้งต่อไป ในราคา 8,500 บาท Ext.Vat
พิมพ์ได้ 20,000 แผ่น คิดจาก 5% ของ A4

คุณสมบัติเครื่องพิมพ์
ความเร็วในการพิมพ์ 50 แผ่น / นาที
TFT LCD 1.8"
NFC CARD READER
หน่วยความจา 1 GB


จัดส่งฟรีในเขตจังหวัดภูเก็ต