Power Supply CHI-LA 700W.
Code : CHI-LA 700W

Price : 850 บาท


Keyword : CHI-LA 700W


Power Supply Chila 700 วัตต์
มีพัลมระบายอากาศ 8 ซ.ม พร้อมสวิตปิด-เปิด
SATA= 3 , IDE=2 เหมาะสำหรับประกอบเครื่องใหม่
รับประกัน 2 ปี


จัดส่งฟรีในเขตจังหวัดภูเก็ต