Power Supply CHI-LA 800W
Code : CHI-LA 800W

Price : 900 บาท


Keyword : CHI-LA 800W


Power Supply Chila 800 วัตต์
มีพัลมระบายอากาศ 8 ซ.ม พร้อมสวิตปิด-เปิด
SATA= 3 , IDE=2 เหมาะสำหรับประกอบเครื่องใหม่
รับประกัน 2 ปี


จัดส่งฟรีในเขตจังหวัดภูเก็ต