PRINTER EPSON LW-Z900FX
Code : PRINTER EPSON LW-Z90

Price : 17,990 บาท


การถ่ายความร้อน ขนาดที่รองรับ 6,9,12,18,24,36
ความละเอียด 360dpi
ความเร็วในการพิมพ์ 35มม.ต่อวินาที

จัดส่งฟรีในเขตจังหวัดภูเก็ต