PRINTER EP #LW-400TH Labelworks(¢¹Ò´à·» 9/12/18mm)
Code : 09-EP-LW-001

Price : 1,890 บาท


  • เทคโนโลยีการพิมพ์ : ถ่ายเทความร้อน
  • ความกว้างของเทปที่รองรับ : 9/ 12/ 18 มม.
  • ความละเอียดในการพิมพ์ : 180 dpi
  • จำนวน dot ที่สามารถพิมพ์ได้ : 64
  • ความสูงในการพิมพ์สูงสุด : 9 มม.
  • ความเร็วในการพิมพ์สูงสุด : 6 มม./วินาที
  • จำนวนเส้นสูงสุดที่พิมพ์ได้ : 4
  • ความยาวข้อความสูงสุด : 80

จัดส่งฟรีในเขตจังหวัดภูเก็ต