พัดลมระบายอากาศ CTS-30
Code : CTS-30

Price : 4,290 บาท


Keyword : CTS-30


CTS-30
พัดลมแบบตั้งขนาด 30 นิ้ว ครอบคลุมพื้นที่ 60 ตร.ม.