ฟิล์มแฟกซ์ BROTHER PC-402RF
Code : PC-402RF

Price : 920 บาท


Keyword : PC-402RF


ม้วนฟิลม์สำหรับเครื่องโทรสาร
- เหมาะสำหรับเครื่องโทรสารรุ่น 930, 931, 870MC, 940 email, MFC925, 970MC645, 685MC, 717, 727, 737MC, 817S, 878
- ความยาว 57 เมตร
- บรรจุ 2 ม้วน/กล่อง
- จำนวน 1 กล่อง

จัดส่งฟรีในเขตจังหวัดภูเก็ต