กระดาษบวกเลข 76x76 mm 3P
Code : 01CR2P-76X76A

Price : 70 บาท


Keyword : paper


กระดาษบวกเลข มีขนาด  76x76 mm 3 ชั้น 
(ขาย 10 ม้วน/ เเพ็ค) 

จัดส่งฟรีในเขตจังหวัดภูเก็ต