กระดาษต่อเนื่องปรุกลาง 9.5 X 5.5 3P (1000page)
Code : 01SFTS-M9.5A3

Price : 486 บาท


จัดส่งฟรีในเขตจังหวัดภูเก็ต