Epson LQ-2090II Dot Matrix Printer
Code : LQ-2090II

Price : 27,500 บาท


Keyword : LQ-2090II


เครื่องพิมพ์ 24 หัวเข็ม
ความเร็วในการพิมพ์สูงสุด 487 ตัวอักษรต่อวินาที
พิมพ์ได้สูงสุด 7 ฟอร์ม
สามารถใช้งานได้สูงถึง 25,000 ชั่วโมง (MTBF)
รองรับการเชื่อมต่อ USB 2.0 Bi-directional Parallel


Epson Dot Matrix LQ-2090II

 • จำนวนเข็มพิมพ์: 24
 • จำนวนคอลัมน์: 136
 • ความละเอียดในการพิมพ์(จุดต่อนิ้ว): 360x360
 • แบบร่างความเร็วสูงสุด 10 ตัว/นิ้ว (ตัวอักษร/วินาที): 487
 • แบบร่างความเร็วสูงสุด 12 ตัว/นิ้ว (ตัวอักษร/วินาที): 584
 • แบบร่าง 10 ตัว/นิ้ว (ตัวอักษร/วินาที): 366
 • แบบร่าง 12 ตัว/นิ้ว (ตัวอักษร/วินาที): 439
 • การพิมพ์สำเนา: 1 ต้นฉบับ + 5 สำเนา
 • หน่วยความจำ: 128 KB
 • ทางเดินกระดาษแผ่นเดียว (แบบลูกกลิ้ง): ด้านหน้า, ด้านหลัง
 • ทางเดินกระดาษต่อเนื่อง (แบบเฟืองขับ): ด้านหน้า, ด้านหลัง, ด้านล่าง
 • พอร์ตการเชื่อมต่อ: Parallel / USB2.0
 • ริบบอน: C13S015586
 • รับประกัน: เครื่อง 1 ปี หัวเข็ม 2 ปี

จัดส่งฟรีในเขตจังหวัดภูเก็ต