Epson LQ-590IIN Impact Printer
Code : LQ-590IIN

Price : 30,000 บาท


Keyword : LQ-590IIN


 

    • เครื่องพิมพ์ 24 หัวเข็ม
    • ความเร็วในการพิมพ์สูงสุด 487 ตัวอักษรต่อวินาที
    • ความจุ 128 Kb
    • สามารถใช้งานได้สูงถึง 25,000 ชั่วโมง (MTBF)
    • การเชื่อมต่อเครือข่ายในตัวเครื่อง

จัดส่งฟรีในเขตจังหวัดภูเก็ต