Epson LQ-590II Impact Printer
Code : LQ-590II

Price : 21,000 บาท


Keyword : LQ-590II


  • เครื่องพิมพ์ 24 หัวเข็ม
  • ความเร็วในการพิมพ์สูงสุด 487 ตัวอักษรต่อวินาที
  • ความจุ 128 Kb
  • สามารถใช้งานได้สูงถึง 25,000 ชั่วโมง (MTBF)

จัดส่งฟรีในเขตจังหวัดภูเก็ต