PRINTER EPSON LQ-310 Dot Matrix
Code : 09-EP-D-LQ310

Price : 8,190 บาท
ความเร็วในการพิมพ์ 416 ตัวอักษรต่อวินาที (12 cpi)
พิมพ์แบบฟอร์มได้ถึง 4 ชุด (1 ต้นฉบับ + 3 สำเนา)
เชื่อมต่อได้ทั้งแบบ USB, Serial, Parallel
ใช้ตลับหมึกเอปสัน S015639 พิมพ์ได้ถึง 2.5 ล้านตัวอักษร
อายุการใช้งานนานถึง 10,000 ชั่วโมง
อายุหัวพิมพ์ 400 ล้าน

คุณสมบัติเครื่องพิมพ์

 • วิธีการพิมพ์ : เข็มกระแทกแบบเมตริกซ์
 • จำนวนเข็มพิมพ์ : 24 เข็มพิมพ์
 • จานวนคอลัมน์ : 80 คอลัมน์
 • ทิศทางการพิมพ์ : ไปกลับสองทิศทางพร้อมระบบหัวพิมพ์วิ่งข้ามช่องว่างอัตโนมัติ
 • ความละเอียดการพิมพ์ : 360 × 360 จุดต่อนิ้ว
 • หน่วยความจำ : 128 KB
 • ระดับเสียงการทำงาน : ประมาณ 53 เดซิเบล (A)(ISO 7779 pattern)
 • การเชื่อมต่อ : Parallel, USB 2.0, Serial
 • ระบบที่รองรับ : Windows 2000/ XP/ 7, Vista

 

ช่วงเวลาการใช้งาน

 • อายุของหัวพิมพ์ : 400 ล้าน (ตัวอักษร)
 • อายุการใช้งานผ้าหมึก : 2.5 ล้าน (ตัวอักษร)
 • ช่วงการทำงาน (MTBF) : 10,000 POH

Free delivery in Phuket area