PRINTER EPSON DLQ-3500 Dot Matrix
Code : 09-EP-D-DLQ35

Price : 66,900 บาท


Keyword : PRINTER


  • เครื่องพิมพ์เอปสัน 24 เข็มพิมพ์แบบระนาบ แคร่ยาว พิมพ์ได้รวดเร็วและทนทาน
  • พิมพ์ได้ถึง 550 ตัวอักษรต่อวินาที (แบบร่าง ความเร็วสูง 10 ตัวอักษรต่อนิ้ว)
  • ตรวจจับกระดาษและปรับความหนาอัตโนมัติ
  • พิมพ์ได้ครั้งละ 8 แบบฟอร์ม (1 ต้นฉบับ + 7 สำเนา)
  • เชื่อมต่อผ่าน Parallel และ USB ด้วยอุปกรณ์เสริม Ethernet, Twinax, Coax หรือ Serial
  • มาพร้อมไดร์เวอร์ สำหรับ Microsoft Windows 95, 98, Me, 2000 และ NT 4.0

จัดส่งฟรีในเขตจังหวัดภูเก็ต